Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Her ser du hvordan du gjennomsnittsberegner arbeidstiden din.

Beregning av arbeidstid i sommerperioden.

Fra og med 26. juni 23 går vi over til sommerproduksjon. Dette innebærer at din vanlige turnus legges til side.

Sommerperioden gjelder frem til og med 13. august. Det betyr syv uker med sommerproduksjon.

Du skal regne 37,5 timers uke eller 35,5 timers uke, alt etter hva som er din normale turnus.
Ferieuker regnes på samme måte. (3 uker med ferie regnes etter 37,5 timers uke eller 35,5 timer per. uke)

En enkelt feriedag, regnes som 7,5 timer eller 7,06 timer, alt etter din turnus.
(37,5 = 262,5 og 35,5 = 248,5 for hele perioden)

 Ved overskytende timer, ta kontakt med din bemanningsleder for utbetaling eller innsett på timebank. Husk dette skal være overtid. Du kan også be om tilsvarende fritid.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte om du har spørsmål.