Info om timebanken

Utbetaling fra timebanken er klar. Etter avtale med bedriften skal medlemmer i Fellesforbundet, den 20.4 få utbetalt sitt tilgodehavende fra timebanken.Timene skal utbetales med overtidstillegg på minimum 50.%. Dette kan være et...