Juridisk rådgivning fra lokal advokat

LO i Stavanger og Omegn har en egen avtale om advokatbistand / juridisk rådgivning som er inngått med Advokatfirmaet Rolf Larsen i kontorfellesskap i Advokathuset Stavanger.

LO-medlemmer som hører til LO i Stavanger og Omegn kan kontakte Advokatfirmaet Rolf Larsen direkte og avtale tid for rådgivning. En kan også få rådgivningen over telefon eller på e-post. Inntil 30 minutter er gratis. Tidligere egenandel utgår. Avtalen gjelder ikke arbeidsrettslige forhold da dette ansvaret ivaretas av forbundene / foreningene.

Om medlemmet ønsker bistand utover den halve timen, så inngår det også en redusert timepris for advokattjenester. Denne skal til enhver tid være på nivå med LO-favøravtalen og er for tiden på kr 1 240,- eks. mva.

Kontaktopplysninger til advokat Rolf Larsen:
rbl@advokathuset-stavanger.no
Mobil: 908 71 977
Telefon: 51 31 14 00