Historien om timebanken

Historie

Situasjonen rundt timebank fra 2015/2016


Norgesbuss (nå Connect Bus) la inn et anbud som var 50 millioner kroner lavere enn eksisterende operatør. Norgesbuss var også 30 millioner kroner billigere enn nummer to på listen, som var Tide. Dette var pr. år! Få stilte spørsmål om Norgesbuss kunne drive forsvarlig til denne prisen. Det har vist seg at det kunne de ikke!


Prisgrunnlaget gjør at Connect Bus i dag driver rovdrift (etter vår mening) på sjåførene med sterkt komprimerte skift og turnusplaner. Vi mener det er uforsvarlig. Dette er dagens situasjon. Å ha en timebank avtale er nærmest kritisk viktig for Connect Bus. Bare for Rogaland sin del er det pr. dags dato 9999 timer på bank som det ikke utbetales overtidstillegg for. Det sier litt om dimensjonene.
Bemanningssituasjonen er katastrofal. Vi har mange utenlandske sjåfører fra f.eks. Spania og Polen. Flere av disse velger å slutte etter kort tid, da hverken lønn, arbeidsforhold og Norsk kronekurs gir uttelling som ønsket. Store grupper av sjåførene ønsker timebanken oppsagt. Slik at de kan få en lønn som de faktisk har krav på.


Vår bransje ødelegger for seg selv på nasjonalt plan. Hvordan kan vi rekruttere sjåfører når det sies «du kan kjøre ekstra hvor mye du vil, men du får ikke betalt for det»
Det er mange eksempler på bedrifter, mange i det offentlige, som har timebank-avtaler. Den store forskjellen ligger i at her forsvinner ikke overtidstillegget.


Frivillighet er mye brukt som argument for å ha en timebank avtale som fjerner overtidstillegget. Nei, det skal ikke være mulig å avtale seg bort fra overtidstillegget. Lov og avtaleverket, AML og BBA, inneholder begge bestemmelser om overtidstillegg. Ingen av de har bestemmelser om at overtidstillegget er, eller kan være, en frivillig ordning.


En timebank avtale som forholder seg til lov og avtaleverket, er enkel å få til. Med god planlegging og litt vilje, trenger ikke bedriften betale overtid flere ganger. Sjåfører uten fast turnus, kjører når første sjåfør har fri fra timebank. Derved betales det kun overtidstillegg for første sjåfør, som må være normalen! Det er muligheten for å spare overtidstillegg som driver bedriften(e) i dag. Ikke ønsket om å ha fornøyde sjåfører!


Vi har ingenting imot en timebank avtale som forholder seg til lov og avtaleverket. Man kan bare høste positive erfaringer med en slik avtale. Fornøyde sjåfører som får betalt det de faktisk har krav på og enklere å beholde sjåfører vi har, samt rekruttere nye.

Bakgrunn for oppsigelse av timebank som vi mener er uholdbare:

• Sjåførene taper 50 og 100% tillegg. (overtidstillegg)

• Det tapes pensjonspoeng (Folketrygd), feriepenger mm.

• Sjåfører nektes uttak, dette begrunnes ofte med personalmangel.

• CB «regulerer» urettmessig i timebank. F.eks. ved bevegelige helligdager, turnusbytter osv. Det skal kun være sjåføren som bestemmer når det skal brukes bank.

• Sjåfører blir lovet overtid, men dette blir i etterkant omgjort av bemanning. Timer settes på bank i stedet.

• Sjåfører som vil ha overtid, blir neglisjert. (Forbigått)

• Hverken tillitsvalgte eller bedrift kan, eller bør, inngå avtaler som (vi mener) strider mot lov og avtaleverk. (Gjøre det dårligere)

• Vi krever høyest mulig sentrale tillegg. Hvorfor sies det da nei takk til 50 og 100 prosent ved overtid?