Forsinket til pause?

En spisepause på 30 minutter avholdes i henhold til bestemmelsene i AML.
§ 10-9. Spisepauser skal så vidt mulig gis etter 4 timers arbeid når dette i
teknisk henseende er hensiktsmessig, dog senest etter 5 timers arbeidstid.

Vi mener du skal ha betalt 30 minutter overtid ved forsinkelse til pause. Dette gjelder fra første minutt. Praksisen med å betale kun for det antallet minutter du er forsinket, er feil. Bussbransjeavtalens § 4.3. kommer til anvendelse ved skiftets slutt, ikke til pause.

Det er også mulig å la en pikett starte den neste turen din mens du har spisepause på 30 minutter. Dette har du krav på. En spisepause kan forskyves, men ikke forkortes.