Spørreskjema for FF medlemmer om timebank

Spørreskjemaet om timebank trenger dere ikke fylle ut. Dette er personopplysninger og skal ikke oppgis. Lønningskontoret har alt av opplysninger som de trenger.