Info om timebanken

Utbetaling fra timebanken er klar.

Etter avtale med bedriften skal medlemmer i Fellesforbundet, den 20.4 få utbetalt sitt tilgodehavende fra timebanken.
Timene skal utbetales med overtidstillegg på minimum 50.%.

Dette kan være et kjærkomment tilskudd for mange nå som våren og sommeren står for døren.

Ikkemedlemmer som ønsker å få utbetalt sitt tilgodehavende, kan få dette ved å melde seg inn i FF.

Timebankpraksisen slik den fungerer i dag, følger ikke loven (AML) som slår fast at ekstraarbeid skal lønnes med overtidsbetaling. Dette gjelder også innarbeidelse av fridager.
Saken ligger nå hos Arbeidstilsynet.

Mer info kommer etter hvert som saken utvikler seg.