Nytt timebank forslag

Tirsdag 21.05.2024 hadde FF klubben styremøte. Her ble utkast til ny timebank fremlagt og godkjent av styret som et forslag som oversendes Connect Bus. Forslaget ble oversendt Connect Bus 22.05.2024

Forslaget bygger på den oppsagte timebank avtalen, men har noen endringer og presiseringer som må være med i en eventuell ny avtale.

Vi håper på positivt svar fra Connect Bus og vil med en ny avtale få slutt på den forskjellsbehandlingen vi nå ser av FF sine medlemmer.