Mer om overgangen til 98% lønnstabell

Det er fortsatt mange spørsmål rundt overgangen. Den viktigste delen er bedriftens forhold til Bussbransjeavtalen.
Denne slår klart fast at det skal være tjenestepensjon. Dette omhandles i bilag 13. Du kan lese bilag 13 her.

Det er svært beklagelig at bedriften valgte å innføre dette FØR pensjonsutvalget var informert og rådspurt. En dags varsel er for dårlig! Det hadde vært mindre frustrasjon hvis dette ble kjent lang tid i forveien. Når det er sagt, utfallet ville ikke blitt annerledes.

Det er viktig å huske på at ingen vil tape på dette. Enkelt sagt er det likt som før. Vi har aldri hatt 100% lønn, fordi vi alltid har betalt 2% til pensjon.

Det vil bli informasjonsmøter på de enkelte avdelingene, der spørsmål kan stilles. Følg med på IVU og SMS for tidspunkt.