Info om timebanken

Utbetaling fra timebanken er klar. Etter avtale med bedriften skal medlemmer i Fellesforbundet, den 20.4 få utbetalt sitt tilgodehavende fra timebanken.Timene skal utbetales med overtidstillegg på minimum 50.%. Dette kan være et...

Overgang til 98% lønnstabell

Det ble litt usikkerhet rundt overgangen til ny lønnstabell. Skifttillegg skal være med i beregningen av pensjonstrekk. Legger ved en link om dette: https://frifagbevegelse.no/skiftarbeid-og-pensjonsopptjening-6.158.38548.74dd94e9cd Overtidstillegg skal ikke tas med i beregningen. Se...