Overgang til 98% lønnstabell

Det ble litt usikkerhet rundt overgangen til ny lønnstabell. Skifttillegg skal være med i beregningen av pensjonstrekk. Legger ved en link om dette: https://frifagbevegelse.no/skiftarbeid-og-pensjonsopptjening-6.158.38548.74dd94e9cd Overtidstillegg skal ikke tas med i beregningen. Se...